Đối tượng áp dụng:

          Các cửa hàng tóc, cửa hàng dịch vụ liên quan đến ngành làm đẹp, dịch vụ kinh doanh tổng hợp

Điều kiện:

Có vị trí trưng bày được sản phẩm: Sản phẩm, tờ rơi, banner.

Quy định nhập hàng:

          Mỗi đơn hàng lấy tối thiểu 1 hộp sản phẩm trở lên.

Quyền lợi:

Nhận giá chiết khấu 30% khoảng 420.000 đ cho 1 sản phẩm.

Được đào tạo lăn kim tóc.

 

Được chuyển thông tin khách hàng cần điều trị lăn kim chuyên sâu đến địa chỉ cửa hàng… phí dịch vụ lăn kim sẽ do cửa hàng thu.

Đối tượng áp dụng:

Áp dụng cho tất cả mọi người muốn nâng cao thu nhập của bản thân

Điều kiện:

Tham gia đăng tin bài, giới thiệu sản phẩm

Quy định nhập hàng:

            Không cần bắt buộc phải nhập hàng

Quyền lợi:

Được cấp 1 “Mã số CTV” Khách hàng mua theo Mã nhận sẽ được giảm 50.000đ

 

 Mỗi khách hàng mua sản phẩm theo” Mã số CTV” thì CTV sẽ nhận được 150.000đ / 1 sản phẩm